Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Maakunnallinen ennakointihanke

Maakuntien liitoilla on vastuu pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta. Pohjois-Savon liiton hallinnoima Työvoimatarpeen ja koulutuksen skenaariot Pohjois-Savossa -ennakointihanke alkaa syksyllä 2016. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 244 788 €. ELY kohdentaa hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta (80%) sekä Pohjois-Savon kunnat (20%). Hankkeen toteutusaika on 1.4.2016 – 31.8.2018.

Hankkeen tavoitteet:

 • Hankkeessa luodaan yrityshaastatteluiden sekä muiden asiantuntijahaastatteluiden pohjalta vaihtoehtoisia skenaarioita elinkeinoelämän ja työvoiman kysynnän kehityksestä. Skenaariot mallinnetaan koulutustarpeeseen saakka, mikä nopeuttaa oppilaitosten toimenpiteitä talouden muutostilanteissa.
 • Selvitetään alueellisesti yhteinen arvio tarvittavista koulutusala- ja tasokohtaisista koulutusmääristä. Arviota tarvitaan alueellisten koulutusresurssien puolustamisessa kansallisen rahoituksen jatkuvissa leikkauksissa.
 • Kehitettävän ennakointiportaalin ja aloitettavien tulevaisuusfoorumien kautta välitetään selvitysten ja suunnitelmien tuloksia. Hankkeen jälkeen luotuja toimintatapoja jatketaan osana perustettavan maakunnan viraston ennakoinnin toimintatapoja.

Yhteyshenkilöt:

Sulevi Komulainen, projektipäällikkö puh. 044 7142 628 sulevi.komulainen@pohjois-savo.fi
Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö puh. 044 7142 626 jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi

Ennakointihankkeen ohjausryhmä on seuraava:

 • AKAVA / OAJ, lehtori Tiina Sutinen
 • Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut, elinkeinojohtaja Terho Savolainen
 • Itä-Suomen AVI, ylitarkastaja Ansa Sonninen
 • Navitas Kehitys Oy, yritysasiamies Katja Niiranen
 • Pohjois-Savon ELY, yksikön päällikkö Jan Blomberg
 • Pohjois-Savon ELY, yritysasiantuntija Sari Marttila
 • Pohjois-Savon liitto, aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen
 • Pohjois-Savon liitto, aluekehityssuunnitelija Teemu Juntunen
 • Pohjois-Savon liitto, projektipäällikkö Sulevi Komulainen
 • Rakennusteollisuus RT ry, aluepäällikkö Kimmo Anttonen
 • SAK, Alue- ja järjestöasiantuntija Maaret Pulliainen
 • SAKKY - Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspäällikkö Markku Jokela
 • Savon Yrittäjät / Kuopion kauppakamari, toimitusjohtaja Arto Nykänen
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, kehittämispäällikkö Esa Viklund
 • STTK, järjestöasiantuntija Marja-Leena Keinänen
 • Teknologiateollisuus ry, aluepäällikkö Esa Näätänen
 • UEF - Itä-Suomen yliopisto, koulutusjohtaja Leena Leskinen
 • YSAO - Ylä-Savon ammattiopisto, kehitysjohtaja Niina Puumalainen