Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Valmistuneiden työllistyminen ja muita koulutustilastoja

Alla olevissa kolmessa raportissa on tarkastelussa mm. opiskelijamäärät, aloituspaikat, suoritetut tutkinnot, koulutuksen hakutietoja, valmistuneiden työllistymistietoja sekä valmistuneiden alueellinen sijoittuminen.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen tilastoraportti. 2017

Ammattikorkeakoulutuksen tilastoraportti. 2017

Yliopistokoulutuksen tilastoraportti. 2017

 

Kaikki koulutusasteet

15-vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain ja kunnittain 2016 (kaksi välillehteä).

Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja maakunnittain lukuvuonna 2010/2011, 2011/2012,2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 (excel-taulukko). 

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan 2008-2015 koko maassa ja Pohjois-Savossa (excel-taulukko). 

 

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät 2004-2016 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat 2004-2016 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Vuosina 2000-2016 suoritetut ammatilliset perustutkinnot (op.suunn.perusteinen ja oppilaitosmuotoinen) Pohjois-Savossa (excel-taulukko).

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2017.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2016.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2015.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2014.

 

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat Pohjois-Savossa yhteensä 2014-2016 koulutusaloittain (Nuorten AMK-koulutus, excel-taulukko, kaksi välilehteä)

Ammattikorkeakoulututkinnot (nuorten) vuosina 2013-2016 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon (nuorten, aloituslukukausi 9/10) viidessä vuodessa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulujen välinen vertailu (lähde: Vipunen).

Savonia-AMK:n kevään 2017 yhteishaun tiedot aloittain (ei ylempi-AMK).

 

Yliopistokoulutus

Itä-Suomen yliopiston uudet opiskelijat ja opiskelijat koululutusaloittain 2012-2016 (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Itä-Suomen yliopistossa suoritetut tutkinnot aloittain 2012-2016 (excel-taulukko).

Itä-Suomen yliopistossa kaudella 2007/2008 aloittaneiden opintojen läpäisy, ml. yliopistojen  vertailu (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut on seurannut säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään.