Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Valmistuneiden työllistyminen ja muita koulutustilastoja

Alla olevissa kolmessa raportissa on tarkastelussa mm. opiskelijamäärät, aloituspaikat, suoritetut tutkinnot, koulutuksen hakutietoja, valmistuneiden työllistymistietoja sekä valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Raportit päivitettään seuraavan kerran syksyllä 2017.

 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen tilastoraportti. 2016  

Ammattikorkeakoulutuksen tilastoraportti. 2016 

Yliopistokoulutuksen tilastoraportti. 2016

 

Kaikki koulutusasteet

15-vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain ja kunnittain 2016 (kaksi välillehteä).

Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja maakunnittain lukuvuonna 2010/2011, 2011/2012,2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 (excel-taulukko). 

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan 2008-2015 koko maassa ja Pohjois-Savossa (excel-taulukko). 

 

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät 2004-2015 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat 2004-2015 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Vuosina 2000-2015 suoritetut ammatilliset perustutkinnot (op.suunn.perusteinen ja oppilaitosmuotoinen) Pohjois-Savossa (excel-taulukko).

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2017.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2016.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2015.

Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, hakijat, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet ja vetovoimaluku vuonna 2014.

 

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat Pohjois-Savossa yhteensä 2014-2016 koulutusaloittain (Nuorten AMK-koulutus, excel-taulukko, kaksi välilehteä)

Ammattikorkeakoulututkinnot (nuorten) vuosina 2013-2016 Pohjois-Savossa koulutusaloittain (excel-taulukko).

Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon (nuorten, aloituslukukausi 9/10) viidessä vuodessa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulujen välinen vertailu (lähde: Vipunen).

Savonia-AMK:n kevään 2017 yhteishaun tiedot aloittain (ei ylempi-AMK).

 

Yliopistokoulutus

Itä-Suomen yliopiston uudet opiskelijat ja opiskelijat koululutusaloittain 2012-2016 (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Itä-Suomen yliopistossa suoritetut tutkinnot aloittain 2012-2016 (excel-taulukko).

Itä-Suomen yliopistossa kaudella 2007/2008 aloittaneiden opintojen läpäisy, ml. yliopistojen  vertailu (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut on seurannut säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään.