Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Peruskoulut ja lukiot

Peruskoulun oppilaat 2012-2017 Pohjois-Savon kunnissa (excel-taulukko).

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön hakeminen jatko-opintoihin 2014-2016 maakunnittain (excel-taulukko)

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat 2009-2016 (koko maa, Pohjois-Savon kunnat)

Lukion opiskelijamäärät Pohjois-Savon kunnissa ja maakunnittain 2010-2016 (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Ylioppilastutkinnon suorittaneet Pohjois-Savon kunnissa ja maakunnittain 2011-2016 (excel-taulukko, kaksi välilehteä).

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2013-2016 Pohjois-Savon kunnissa ja koko maassa (excel).

Vuoden 2012 lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2015 loppuun mennessä maakunnittain (uudet tiedot maaliskussa 2018) (excel-taulukko).

Toinen koulu, toinen maailma. Lukion tulevaisuus 2030. Julkaisusarja Pedagogia 2/2011. Otavan Opiston Osuuskunta.

Edutopia 2050. Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta. (Suomen lukiolaisten liitto 2014).

Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) - Esi- ja peruskouluopetus

Uusimmat tilastojulkistukset tilastosta Esi- ja peruskouluopetus