Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Aikuiskoulutuksen ennakointi

Aikuiskoulutuksen ennakoinnissa on käynnissä valtakunnallinen projekti. Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointiprojekti toteutetaan 1.8.2015–31.7.2018. Projektin toteuttajana ja rahoittajana toimii Opetushallitus, ja projektille on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea. Rahoitusta myöntävä viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projektille on nimetty ohjausryhmä, joka koostuu monipuolisesti aikuiskoulutuksen ja ennakoinnin asiantuntijoista. 

Projekti tuottaa uuden toimintamallin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan sekä juurruttaa kehitettävän mallin pysyväksi käytännöksi. Projektissa kehitettävän ennakointimallin tuloksia voidaan hyödyntää aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Prosessissa tuotettava ennakointimalli pyrkii määrällisen ja laadullisen ennakoinnin tietojen ja toimintamallien yhteensovittamiseen.

Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) - Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Uusimmat tilastojulkistukset tilastosta Aikuiskoulutukseen osallistuminen