Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Väestöön liittyviä ennusteita ja tilastoja

Pohjois-Savon kuntatyöntekijöiden eläköityminen vuoteen 2035.

Väestöennuste* maakunnittain ja Pohjois-Savossa kunnittain v. 2020-2040.

Väestörakenne/ikäpyramidit v. 2014 sekä ennuste 2030.

* Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Kunnittaisia ennusteita laskettaessa tuotetaan myös ns. omavaraislaskelma, joka kuvaa, millainen väestönkehitys olisi ilman muuttoliikettä.