Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Toimialaonlinen kuvaus

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Tiedontuottajia ovat Tilastokeskus, Finnvera, Elinkeinoelämän keskuslaitos (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Tilastotiedot sisältävät viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Tietoaineistot ovat vapaasti käytettävissä:

  • Yritys- ja toimipaikkatilastot (Tilastokeskus)
  • Yritysten tilinpäätöstilastot (Tilastokeskus ja Finnvera)
  • Alue- ja toimialaennusteet (ETLA, VM)
  • Työnvälitystilastot (TEM)
  • Aluekehityksen verkkotilastot
  • Lisäksi mm. Eurostatin tuottamia tilastoja yms.