Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Tutustu tästä teknologiateollisuuden moniin mahdollisuuksiin!

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa 2017 (Jukka Vepsäläinen, OPH:n raportit ja selvitykset 2017:6)

Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso.Ailisto, Heikki – Mäntylä, Martti – Seppälä, Timo – Collin, Jari – Halén, Marco – Juhanko, Jari – Jurvansuu, Marko – Koivisto, Raija – Kortelainen, Helena – Simons, Magnus – Tuominen, Anu – Uusitalo, Teuvo. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2015/4

Henkilöstöselvitys 2016. Teknologiateollisuuden henkilöstötarpeet vuoteen 2016 (Teknologiateollisuus ry 2014).

Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi. Hannu Hernesniemi 2012 (ETLA Discussion Papers 7.9.2012 No 1280).

Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Pajarinen, Mika, Rouvinen, Petri ja Ylä-Anttila, Pekka (2012).Helsinki: Taloustieto Oy (Sitra 297).

Teknologiateollisuuden tilastot.

Teknologiateollisuuden ennakointi

Teknologiateollisuuden julkaisut