Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Metsäbiotalouden arvoketjut - loppuraportti 2016 (Jouko Lehtoviita, Päivi Mäki ja Tommi Tenhola. Tapion raportteja nro 9).

Tulevaisuusselvitys II Pohjois-Savon kilpailukyvystä ja vetovoimasta (tarkasteltavana alana bioöljy) (Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pohjois-Savo 2013)

TUTUSTU METSÄALAN AMMATTEIHIN JA OPISKELUUN METSÄ PUHUU-SIVUSTOLLA.

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Metsäalan osaamistarveraportti 2017 (Ulla Taipale-Lehto, OPH:n raportit ja selvitykset 2017:7)

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti syksy 2016 (TEM)

Metsäsektorin suhdannekatsaukset. METLA

Metsäteollisuus ry:n tilastot.

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitys. Lautanen, Eila & Tanttu, Vesa. Metsätalouden koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö. TTS. 2012.