Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013. (Hilkka Lassila, Savonia AMK 2015)

TUTUSTU MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAAN MARA:N SIVUILLA.

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Matkailu.org - matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu.

Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät. Katse vuoteen 2030. (TEM raportteja 4/2014)

Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti. Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projekti. Ulla Taipale-Lehto. OPH Raportit ja selvitykset 2012:13

Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. (Toim. Salla Jutila ja Heli Ilola 2013, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti).

Minne menet matkailu? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa I. (Toim. Tiina Kaksonen, Jaana Ojuva ja Päivi Ouallen 2012, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin koordinoima Matkailun ennakointiverkosto.

Visit Finlandin julkaisut ja tilastot.