Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Itä-Suomen maitotilabarometri 2016. ProAgria.

Hingunniemestä työelämään: Hingunniemen opiskelijoiden työllistyminen ja jatkokouluttautuminen. Puurunen, Annu; Kyrönviita, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu 2012).

TUTUSTU MAASEUDUN AMMATTEIHIN TÄSTÄ

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Kuhmonen, Tuomas - Luoto, Liisa & Turunen, Jenny (2014). Tutu-julkaisuja 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppa-korkeakoulu, Turun yliopisto

Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään? Maaseutu Suomi-strategiassa -työpajaprosessin tuloksia. Sitran selvityksiä 67. (Torsti Hyyryläinen, Päivi Pylkkänen ja Timo Suutari. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Kesäkuu 2012)

Luonnonvarakeskuksen maataloustilastot.

MTT:n selvityksiä

Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelu