Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Musiikin ja tanssin sidosryhmäpaneelin loppuraportti. Savonia AMK 2010.

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Musiikkialan perustutkinnon lukuvuosina 2011 - 2016 suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin. (Suomen konservatorioliitto 2017, Ranja Purma)

Peliteollisuuden osaamistarveraportti. OPH:n raportit ja selvitykset 2015:6 (Taipale-Lehto, Ulla & Vepsäläinen, Jukka).

Kulttuurialan koulutusselvitys. OPH:n raportit ja selvitykset 2015:20 (Hollo, Marja & Smahl, Susanna).

Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti. OPH:n raportit ja selvitykset 2013:13 (Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman).

Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia. Soini-Salomaa, Kristiina. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos 2013.

”Pitäisi laajentaa työalaansa”. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden
työelämässä. Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2013

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys. Handelberg, Jari; Kiuru, Pertti; Santala, Matti (2012).

Laadullinen ennakointi taideteollisuusalalla. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Tuula Puoskari ja Hannu Simi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2012.

“Kyllä hyvät aina töitä saa”. Musiikkialan perustutkinnon vuosina 2005–2010 suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko- opintoihin.Ranja Purma, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 40/2012

Ammattitaito on aina muodissa. Työelämä tarvitsee osaavia tekijöitä. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys. Virpi Lahti (toim.), Irma Boncamper, Ülle Liesvirta, Tuula Puoskari, Soili Sirviö ja Sari Lehtonen 2012

Kuvataidealan osaamistarpeet tulevaisuudessa (2012). Kaisa Herranen ja Sari Karttunen, selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle.

Musiikkialan talous Suomessa 2013. Eero Tolppanen (Elements Music). Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7.