Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

TUTUSTU KAUPAN ALAN AMMATTEIHIN JA KOULUTUKSEEN KAUPPA.FI-SIVUSTOLLA.

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Kaupan liiton tutkimukset.

Vähittäiskaupan osaamistarveraportti. OPH:n raportit ja selvitykset 2016:1 (Ulla Taipale-Lehto).

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 (Solita).

Kaupasta kaikille (ks. osa II. Kaupan tulevaisuus). Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 5.

Minne menet kauppa? – Suomen päivittäistavarakaupan tulevaisuuden näkymiä 2030. (Sandberg Tony 2010 Laurea-ammattikorkeakoulu).