Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Ammattibarometrit

Ammattibarometri on ELY-keskusten ja TE-toimistojen arvio paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä. Se antaa kokonaiskuvan työvoiman ja työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta yli 200 eri ammatissa seuraavan puolen vuoden aikana.

Arvioinnit tehdään ammattinimikkeittäin, joita on lähes 250. Kunkin ammatin kohdalla arvioidaan työvoiman kysynnän kehitystä ja tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Pohjois-Savossa arvio tehdään Kuopion työmarkkina-alueelle sekä Varkauden ja Ylä-Savon seutukunnille. Näiden yhdistelmänä muodostuu koko Pohjois-Savon työmarkkinoita kuvaava tilanne.

Tutustu nyt ammattibarometreihin suoraan TEM:in sivuilta.

Lisätietoja ammattibarometreista:

Jan Blomberg
Yksikön päällikkö
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puhelin: 0295 026 552