Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Aluetalous

Tämä osion aineisto koostuu aluetalouteen liittyvistä keskeisistä osatekijöistä. Suurin painoarvo tulee olemaan elinkeinoelämää palvelevan ja toimiala/teemakohtaisen tiedon tuottamisessa ja välittämisessä.

Aineistot koostuvat alueella itse tuotetuista tiedoista sekä muiden toimijoiden tuotoksista.

Jos sivustolla vierailijalla on tiedossa osioon soveltuvaa aineistoa, sitä voi toimittaa ylläpitäjille (yhteystiedot).