Pidemmän aikavälin eri toimialojen kehitysnäkymiin voi perehtyä julkaistavista toimialaraporteista, joita ilmestyy:
- Ohjelmisto ja tekn. konsultointi ja pk-barometri 26.10.
- Kaivosalan toimialaraportti 31.10.
- Sosiaali- ja terveyspalv. toimialaraportti ja pk-toim.barometri 16.11.
- Uusiutuva energia ja pk-toim.baromometri 24.11.
- Leipomoteollisuus katsaus ja pk-toimialabarometri 13.12.
Lisäksi matkailusta julkaistaan oma toimialaraportti, joka julkistamisajankohta ilmoitetaan erikseen.

Siirry toimialaraportteihin...