Ennakointiportaali -sivusto tullaan uudistamaan vuoden sisällä. Tavoitteena on luoda nykyaikaisempi ja käyttäystävällisempi sivusto.