Aluksi esitetään tilastokeskuksen väestöennusteet, koulutukseen tuleva ikäluokka, koulutusrakenne ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet.

Raportin laajin osio koskee yliopistokoulutusta. Tarkastelussa on mm. opiskelijamäärät, suoritetut tutkinnot, valmistuneiden työllistymistietoja sekä valmistuneiden alueellista työllistymistä. Tarkastelutasona on pääasiassa Itä-Suomen yliopisto. Joidenkin tietojen kohdalla tarkastelua on tehty myös maakuntakohtaisesti
(Pohjois -Savo).

Lopuksi tarkastelussa on yliopistojen tutkimusrahoitusta koskevia tilastoja.

Tutustu raporttiin...