Opetushallituksen valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projektin tavoitteena on ollut kehittää aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointimalli. Tämä raportti kuvaa kehitettyä ennakointimallia (Dynamo-mallia) ja raportoi mallilla ennakoituja liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia sekä niistä johdettuja koulutuksen toimenpide-ehdotuksia.

Tutustu raporttiin...