Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

Ennakointiportaali

Tämän portaalin tarkoituksena on jakaa ennakointitietoa Pohjois-Savon tulevasta kehityksestä unohtamatta myöskään mennyttä, koska tulevaisuutta ei voi ennustaa ilman tietoa menneestä ajasta.

Lue lisää  
 

Ajankohtaista

Portaali pitää sisällään mm. seuraavia tietoja:

Portaalissa jaettava tieto jakaantuu maakunnan omaan ennakointitoimintaan ja sen tuottamaan tietoon sekä muiden toimijoiden tuottamaan tietoon.

Ennakointiportaali toimii tietolähteenä aluekehittäjille, koulutusorganisaatioille, kunnille, yrityksille ja koulutukseen hakeutuville.

Tämä portaali on rakennettu Pohjois-Savon alue-ennakointihankkeen 2010-2012 aikana. Hankkeen päättyessä ylläpitö- ja päivitysvastuu ovat Pohjois-Savon liitolla.